Rex - online system

Copyright © 2018, 1.REX services a.s.

Novinky

REXbike – nový systém pro bezpečí cyklisty (bike eCall) a ochrany kola proti krádeži již nyní v prodeji. Více informací na www.rexbike.cz.

Právní ujednání

Přihlášením do lokalizačního systému REX potvrzuji, že jsem seznámen s podmínkami užití lokalizačních služeb a při jejich zneužití ponesu následky dle zákona.
Jsem si vědom, že služby na serveru jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku a zavazuji se je uhradit.
V případě potíží se obraťte na technickou podporu podpora@rex.eu. Pokud máte produkt s podporou horké linky, volejte na číslo uvedené ve Vašich podkladech 24 hodin denně.