Make contract online
Online contract
 
Choose object type first
Choose unit type
Choose product
 
Name
Password
Registration number
VIN code
Year
Car makeModel
Color
SIM card number
LPin
Description
Workshop
Name
Phone
Add new
 
Add object to current client

New customer

Name
Surname
Company
Phone
E-mail
Company registration number
VAT
Birth certificate number
or date of birth
Invoice delivery type
Singulis ID
Recommended by
 
Contract has been sent and will be processed as soon as possible. Na uvedený e-mail jsme Vám zaslali smlouvu ve formátu PDF včetně poučení o možnosti odstoupení, Všeobecné obchodní podmínky, informace o zvolené službě a návod k jednotce. Smlouvu vytiskněte a podepsanou zašlete společně s přílohami (pokud jsou pro službu vyžadovány) na adresu naší společnosti.
Unit type
Product
Name
Password
SIM card number
LPin
Registration number
VIN code
Year
Car make
Color
Object address
Description
Workshop
Contacts
  Name
  Surname
  Company
  Residence address
  Post adress
  Phone
  E-mail
  Company registration number
  VAT
  Birth certificate number
  Date of birth
  Invoice delivery type
  Singulis ID
  Recommended by
  Add object to current client

  I accept the terms and conditions and price list. I confirm that I have verified all entered data.

  Po stisknutí tlačítka "Odeslat" bude smlouva zanesena do systému REX, zároveň na uvedený e-mail obdržíte kopii smlouvy a další materiály, včetně poučení o možnosti odstoupení. Smlouvu si také budete moci přímo odsud stáhnout.
  Items with * are required
  Street name and number
  City
  Zip code
  Country
  Contact
  Delete
  Phone
  Name
  Username
  Password
  Name
  Company registration number